Sant Pere Pescador - Juny 2020 - Exposició Col·lectiva

Share:
Sant Pere Pescador - Alt Empordà

Exposició Col·lectiva
Exposició Col·lectiva - Juny 2020


Us esperem els dies 27, 28 i 29 de Juny a Sant Pere Pesacador a l'Exposició Col·lectiva de Trobada d'Artistes DiversitArt.

Exposició de pintura, escultura i fotografía

Presentació de Joies d'Autor

Música en directe: handpan regadesh hindú i flauta travessera

Història de la Capella de Sant Sebastià

Situada al nord del nucli urbà de la població de Sant Pere Pescador, a l'encreuament dels carrers Sant Sebastià, Provença, i la carretera d'accés a la població GI-6216.

Edifici d'una sola nau amb capçalera poligonal, totalment rehabilitada. Originàriament, la nau estava coberta amb volta de canó i llunetes. Exteriorment, el mur nord és aguantat per tres grans contraforts amb el basament quadrat, bastits amb pedra ben escairada lligada amb morter de calç, i fragments de material constructiu a les juntures. Al mur sud, hi ha tres contraforts més, tot i que actualment estan arrebossats i pintats. En aquesta façana destaquen dues obertures, una finestra d'arc de mig punt de doble esqueixada i un finestral d'arc escarser, amb l'emmarcament motllurat que repeteix l'esqueixada de l'anterior finestra. La façana presenta la porta d'accés original al temple, actualment transformada en finestral. És d'obertura rectangular, amb els brancals bastits amb carreus escairats i la llinda plana motllurada, amb una inscripció disposada al voltant d'una creu: ECCE · DE · EGO · NUNC · FUNCTUS · SUB · TELHS · QUIESCO". Al damunt de la portalada s'obre un ull de bou emmarcat amb pedra. La resta de la façana es troba refeta i es perllonga com coberta de l'actual edifici. Es troba arrebossada i pintada de color verd. La resta de l'edifici està bastit amb pedra desbastada de diverses mides, còdols i fragments de material constructiu. Actualment, l'accés a l'interior de l'edifici es fa per una porta situada al mur sud.